Waarom?

Al vele jaren stoort het mij dat de eindstanden van de verschillende seizoenen van de volleybalcompetitie, nationaal en regionaal, niet (systematisch) beschikbaar zijn danwel waren. Ze worden vaak, maar niet altijd, als pdf gepubliceerd, maar verdwijnen na één of twee jaar van de site.

Omdat ik al in de jaren 80 een onderzoekje deed naar het wel en wee van nationaal spelende verenigingen, ben ik vanaf die tijd informatie gaan verzamelen, ook, voor zover mogelijk terug in de tijd. Dat focuste zich in eerste instantie op nationaal, maar vanaf de herstructurering van districten naar regio’s in 1998 ook op regionaal. Ik ben die informatie eerst op papier en later digitaal gaan verzamelen. En nu stel ik die informatie dus beschikbaar op een website.

Ik hoop dat deze publicatie er toe leidt dat de informatie vollediger wordt, want van voor midden jaren 60 is er veel minder informatie beschikbaar. Ik wil iedereen daarom in de gelegenheid stellen om aanvullende informatie aan mij te sturen, zodat ik deze informatie vollediger kan maken. Daarbij gaat het vooral om de nationale competitie en als het om de regionale (of ouderwets: districts) competitie gaat om volledige informatie over seizoenen, dus niet van een individueel team.