Eindstanden van de nationale competitie vanaf de oprichting met als eerste seizoen 1945/1946, waarbij in het begin de informatie onvolledig is, tot heden!

In het afgelopen jaar is veel informatie toegevoegd over ontbrekende of onvolledige standen, vooral verzameld vanuit kranten. Er ontbreekt dus steeds minder, maar volledig is het zeker nog niet. 

Waar mogelijk zijn de eindstanden aangevuld met gegevens over de supercup, nacompetities, play-offs, play-outs, beslissingswedstrijden en pd-wedstrijden. Steeds in de vorm van standen, dus niet de uitslagen van de wedstrijden.

Ook zijn gegevens toegevoegd van het zitvolleybal en de nationale jeugdcompetitie die een aantal jaren is georganiseerd. Zitvolleybal is ook nog separaat vermeld.

Eindstanden en informatie over de final four van het zitvolleybal, tevens een analyse.

(Eind)standen van de afdelingscompetities en districtscompetities (1970/1971-1968/1969) voor de periode 1945/1946-1968/1969. Onvolledig. Soms alleen tussenstanden, menigmaal alleen de deelnemende teams.

Eindstanden van de regionale seniorencompetitie vanaf 1998/1999, eerst nog onvolledig, later steeds vollediger. Ook deze in de laatste jaren voorzien van informatie over pd-wedstrijden

Eindstanden van de regionale jeugdcompetitie (ABC-jeugd) vanaf 1998/1999, maar in het begin behoorlijk onvolledig.

Eindstanden van de regionale CMV-competities, voor zover beschikbaar geweest, ook vanaf 1998/1999.

Eindstanden van de recreantencompetities, die onder auspiciën van de Nevobo georganiseerd worden, voor zover de eindstanden gepubliceerd zijn door de Nevobo, vanaf 1998/1999.

Eindstanden van “wilde” recreantencompetities. Recreantencompetities die niet door de Nevobo worden georganiseerd. De standen hiervan moeten dus op websites van de betreffende organisator (verenigingen en stichtingen) gezocht worden. Ik pretendeer nog niet compleet te zijn. 

Resultaten van het nationaal bekertoernooi Nationaal bekertoernooi.pdf en van de regionale bekertoernooien Regionaal bekertoernooi.pdf

Eindstanden van de nationale gesloten jeugdkampioenschappen

  • De eindstanden van eindronden en voorronden, voor zover ik over de informatie beschikte 

Nationale gesloten jeugdkampioenschappen.pdf

 Resultaten van de nationale open jeugdkampioenschappen

  • De eindstanden van eindronden en voorronden, voor zover ik over de informatie beschikte

Nationale Open Jeugdkampioenschappen

Resultaten van het nationaal minitoernooi (1975/76-1998/99) en het nationaal minikampioenschap (1987/88-1998/99)

  • De eindstanden van eindronden en voorronden, voor zover ik over de informatie beschikte

Nationaal Minitoernooi en Nationaal Minikampioenschap.

Resultaten van de nationale districtskampioenschappen (1952/53-1972/73)

  • De eindstanden van eindronden en voorronden, voor zover ik over de informatie beschikte

Nationale districtskampioenschappen En een analyses daarvan naar de districten Analyse districtskampioenschappen.

Resultaten van de nationale jeugdkampioenschappen voor afdelingen (1961/62-1968/69) en districten (1969/70-1997/98)

  • De eindstanden van eindronden en voorronden, voor zover ik over de informatie beschikte 

Nationale jeugdkampioenschappen afdelingen en districten

Resultaten van de nationale kampioenschappen voor recreanten van 1995/1996 tot heden

Resultaten van de nationale kampioenschappen voor veteranen

  • De eindstand van de zogenaamde gesloten veteranen kampioenschappen 

Nationale gesloten veteranenkampioenschappen

  • En de eindstanden van de veteranenkampioenschappen voor voormalige divisieteams

Nationale veteranenkampioenschappen divisies

Resultaten van de kampioenschappen om de Spike Cup 1988/1989-1992/1993) Spike Cup

Toelichting

De verenigingsnamen in de eindstanden van de senioren en het zitvolleybal zijn, voor zover mogelijk, gecorrigeerd/aangevuld om onderscheid te maken tussen de verschillende verenigingen. Dit is in het algemeen gedaan door de plaats van vestiging toe te voegen. Soms, zeker in de eerste jaren, is deze onbekend en met een vraagteken aangegeven dat de plaats van vestiging onzeker of geheel onbekend is.

Voor de eindstanden van de ABC-jeugd, CMV en recreanten heeft deze aanvulling NIET plaatsgevonden. Op zich maakt de regionale oorsprong al veel duidelijk.

Indien sprake is van tussenstanden zijn deze cursief weergegeven.

Indien sprake is geweest van correcties, bijvoorbeeld bij herindeling (minder wedstrijden tellen mee dan gespeeld) of bij meespelen buiten mededinging, is soms een gecorrigeerde stand opgenomen. Dit is met een C achter de klassenaam aangeduid.

Separaat is een toelichting op de legenda in de kolom opmerkingen opgenomen. Zoveel als mogelijk is deze geüniformeerd bij de senioren. Voor de jeugd is dat niet gedaan, daar is deze overgenomen van de gepubliceerde standen.

Toelichting op de analyses

De seizoenen zijn weergegeven met de laatste twee cijfers van de jaren, voor de seizoenen 2000/2001 met een extra 1 ervoor.

V = voorronde, H = halve finale, K = kruisfinale, F = finale

FF = finale van de finaleronde, FG = gouden finaleronde, FZ = zilveren finaleronde, FK = kruisfinale in de finaleronde, FP = poulewedstrijden in de finaleronde

HK = kruisfinales in de halve finaleronde, HP = poulewedstrijden in de halve finaleronde

VK = kruisfinales in de voorronde, VP = poulewedstrijden in de voorronde