Mijn naam is Reinier van den Berg en ik ben sinds eind jaren 70 betrokken bij het volleybal.

In die tijd klaagde ik vaak over de standen van het volleybal in het district waar ik speelde en dus werd ik door de toenmalig competitieleider, Jan Koehorst, uitgenodigd om zelf de standen te gaan bijhouden. Omdat Jan kort daarna voorzitter werd van het districtsbestuur, volgde ik hem op als competitieleider. In Haarlem stopte ik in 1987, nadat ik verhuisd was naar het midden van het land. Inmiddels was ik voorzitter DistrictsSectie Wedstrijdzaken geworden en dus lid van het bestuur.

In het district Gooi-Eemland ging ik wel spelen, maar hield ik me even gedeisd. Het districtsbestuur daar had lucht gekregen van mijn komst en benaderde mij. Ook daar werd ik competitieleider, nu van Amersfoort. Ook hield ik mij bezig met een stuk automatisering en planning van de competitie.

Eind jaren 90 werd ik namens Gooi-Eemland betrokken bij de grote fusie met vier andere districten: Noord-Holland Noord, Midden, Amsterdam én Haarlem. Na de fusie in 1998 werd ik onder leiding van Carla Boersma voorzitter van de Regiosector Competitie van de nieuwe regio Holland. Uiteindelijk werd ik vice-voorzitter onder Jos Koper en was ik bij tijd en wijle ook waarnemend voorzitter. In 2009 volgde het fusieproces met Mid-West. Dat proces heb ik, na wat interne verwikkelingen, niet meer afgerond. Begin 2010 heb ik afscheid genomen.

Al die jaren ben ik geïnteresseerd geweest in het wel en wee van teams en verenigingen. Verbaasd was ik dat deze informatie niet systematisch werd gearchiveerd. Daarom ben ik vanaf eind jaren 70, eerst op nationaal niveau, later ook regionaal informatie over de competitie gaan verzamelen. En die stel ik nu dus beschikbaar via deze website.