Omdat dat mijn eerste interesse was, heb ik een overzicht genaakt van de prestaties van teams per verenigingen door de jaren heen, waarbij voor de teams/verenigingen die nationaal gespeeld hebben, tevens is geprobeerd te achterhalen van welke naamsveranderingen (bv. sponsoren) en fusies sprake is geweest. Ook heb ik geprobeerd te analyseren naar terugtrekkingen, overdracht van rechten e.d. Dit is door middel van kleuren (toelichting) aangegeven.

Het overzicht is in een aantal stukken beschikbaar:

In deze overzichten is steeds per seizoen(sdeel) en per team aangegeven op welk niveau werd gespeeld en welke positie dat jaar werd behaald.

In het overzicht voor de seizoenen 1947/1948-1960/1961 is tevens nog een onderverdeling gemaakt naar de klasse waarin gespeeld werd.