Correcties

Zoals aangegeven bij de disclaimer is het niet onmogelijk dat ik de toewijzing van een team aan een vereniging onjuist heb gedaan. Ook is het mogelijk dat, ondanks alle zorgvuldige checks, de stand onjuist opgenomen is. Opmerkingen hierover wil ik graag ontvangen, liefst voorzien van materiaal waaruit de fout blijkt.

Er is een contactformulier beschikbaar om vragen te stellen of opmerkingen te maken.

Nieuwe informatie

Het zal duidelijk zijn dat ik met name geïnteresseerd in het volledig maken van de informatie over de nationale competitie, de periode dus van 1947/1948-1965/1966.

Hoe kunt u informatie aan mij aanbieden?

Gezien de omvang van informatie over de nationale competitie van voor 1966/1967 mag deze in de vorm van scans of foto’s worden aangeboden. Liefst heb ik de informatie natuurlijk digitaal.

Omdat een deel van de nu beschikbaar gestelde informatie alleen beschikbaar was op papier, heb ik veel tijd moeten besteden aan digitaliseren, maar ook controleren. Daarom wil ik graag bij elke vorm van informatie de bron vermeld hebben van de informatie. Ik zal dus niet klakkeloos alle informatie die ik ontvang, publiceren.

Informatie over de regionale of districtscompetitie kan ik alleen verwerken als deze digitaal wordt aangeleverd en als deze een bepaalde vorm van compleetheid kent. Ik zal dus geen standen van een individueel team publiceren. Deze informatie moet aangeleverd worden als een word- of excelbestand . Ook hiervoor geldt dat bronvermelding nodig is.

Deze informatie kan aan mij gemaild worden: volleybal@bergweb.nl.

Ook is een contactformulier beschikbaar om vragen te stellen of opmerkingen te maken.

  Reinier van den Berg

  volleybal@bergweb.nl